آخرین مطالب

فولاد مبارکه تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را کسب کرد اقتصاد

فولاد مبارکه تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را کسب کرد

  بزرگنمایی:

در هجدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان، که روز یکشنبه پانزدهم اردیبهشتماه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و مدیران سازمانها و شرکتهای برگزیده در سالـــــن کنفـــرانس نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد، شرکت فولاد مبارکه برای چهارمین سال متوالی تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرفکنندگان را کسب کرد.
 
به گزارش خریدار،، در این آئین مهندس حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه پس از کسب بالاترین تندیس این همایش گفت: تمام توان خود را برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان به کار بستهایم.
وی تأکید کرد: در فولاد مبارکه چندین طرح و سیستم برای تسریع ارسال سفارش مشتریان و تسهیل فرایند امور مصرفکنندگان، طراحی و به کار گرفته شده است تا بتوانیم سهم خود را در احترام و پاسداری از حقوق مصرفکنندگان بهطور کامل ایفا کنیم.
مدیرعامل فولاد مبارکه همایش حمایت از حقوق مصرفکنندگان را کارآمد توصیف کرد و افزود: نتیجۀ این ارزیابیها باعث میشود شرکتها و بنگاهها از وضعیت عملکرد خود در زمینۀ احترام به حقوق مصرفکنندگان و رضایتمندی آنان مطلع شوند. نکتۀ مهم در این خصوص، ارزشگذاری تولیدکنندگان بر حمایت از مصرفکنندگان، در کنار توسعه و افزایش تولید، با بهکارگیری روشهای مختلف است.
مهندس عظیمیان تصریح کرد: همایش حمایت از حقوق مصرفکنندگان و همایشهایی از این دست میتواند مایۀ دلگرمی و تشویق  شرکتها و بنگاههای خرد و کلانی باشد که علیرغم  مشکلات کنونی، هم به رونق تولید و اقتصاد داخلی کمک میکنند و هم خروجی استاندارد و مناسبی را برای رضایتمندی مصرفکنندگان خود ارائه میدهند.
وی خاطرنشان کرد: استراتژی مشتریمداری و خطمشی و سیاست تکریم مشتریان، موجب شده فولاد مبارکه همواره فراتر از الزامات و استانداردها گام بردارد. روند روبهرشد نتایج نظرسنجی مشتریان که از سال 80 آغازشده نشان میدهد که اقدامات صورتگرفته باعث افزایش قابلتوجه سطح رضایتمندی آنان در این دوره شده است.
وی دربارۀ خدماتی که فولاد مبارکه برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان ارائه میدهد گفت: این شرکت در تنظیم و ارائۀ خدمات با استفاده از پیگیری و نظارت از راه دور مشتریان بر پایۀ CRM (Customer Relationship Management) موفقیتهای چشمگیری داشته است؛ بهنحویکه مشتریان از طریق اینترنت و سایت فولاد مبارکه میتوانند عملیات فروش را با تمام جزئیات پیگیری کنند و بر آن نظارت داشته باشند.
او در ادامه افزود: همچنین برای رضایت مصرفکنندگان و حمایت هرچه بیشتر آنان، شرکت فولاد مبارکه طرح ارائۀ خدمات فنی قبل از فروش را راهاندازی کرده است تا بتواند ضمن بررسی درخواستهای مشتریان و ارزیابی و شناخت نیازها و انتظارات واقعی آنان، هم اطلاعات فنی-متالورژیکی مناسبی در مورد خواص و کاربردهای محصولات خود و اطلاعات فنی مثل محدودههای کیفی و ابعادی محصول، استانداردها و تلرانسهای کیفی، روشهای بستهبندی و بازرسی و صدور گواهینامه کیفیت ارائه دهد و هم مشخصههای سفارش را کنترل و پارامترهای سفارش را نهایی کند.
وی از ایجاد مراکز فروش متعدد در سراسر کشور از سوی فولاد مبارکه بهعنوان چرخهای برای توزیع عادلانۀ محصولات فولاد مبارکه یاد و تصریح کرد: رسالت این مراکز خدماتی توزیع عادلانۀ محصولات گروه فولاد مبارکه به مشتریان خرد است.
در همین خصوص مدیر پشتیبانی فروش و بازاریابی فولاد مبارکه تصریح کرد: در هر جامعهای که تولید و عرضۀ محصولات و خدمات بهطور گسترده صورت میگیرد، دولتها مجموعهای از سیاستهای حمایتی را اعمال میکنند تا منافع عمومی جامعه حفظ و تأمین شود. همین امر مسئولیت و انگیزۀ تولیدکنندگان را برای رعایت حقوق مصرفکنندگان دوچندان میسازد. به همین دلیل، هرساله همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان برای ایجاد انگیزه و تشویق واحدهایی که به حقوق مصرفکنندگان احترام گذاشتهاند برگزار و با اعطای تندیس و گواهینامه از واحدهای منتخب ملی تجلیل میگردد.
محمد تاجمیر ریاحی خاطرنشان کرد: در این همایش 545 شرکت ارزیابی گردیدند و 91 شرکت حائز دریافت جوایز شناخته شدند. در این بین 16 شرکت تندیس طلایی، 26 شرکت تندیس نقرهای، 9 شرکت تندیس برنزین و 40 شرکت نیز موفق به دریافت گواهینامه شدند. در این میان، شرکت فولاد مبارکه برای چهارمین سال متوالی موفق به دریافت تندیس طلایی شد.
وی در تشریح نظام تولید و فروش شرکت فولاد مبارکه اظهار داشت: این نظام از ابتدای بهرهبرداری با رویکرد مشتریمداری و احترام به حقوق مصرفکننده، ایجاد و راهاندازی شده و به همین منظور ساختارهای مناسب و متفاوتی برای تحقق این استراتژی در شرکت ایجاد گردیده است که از آن جمله میتوان به فعالیتهای تحقیق و توسعه، تأمین سبد کالا مطابق نیاز مشتری، بهبود کیفیت محصولات تولیدی همجهت با نیاز مشتریان و بازار، ارائۀ خدمات خردهفروشی در سراسر کشور، بازدیدهای ادواری و ارتباط مداوم با مشتریان، ارائۀ کتابچههای فنی تخصصی، بررسی ادعاهای فنی و تجاری مصرفکنندگان، نظرسنجی سالانه از مشتریان، برگزاری گردهمایی با حضور مشتریان، برگزاری جلسات فنی و تجاری با مشتریان، طراحی و پیادهسازی سیستم CRM با ارائۀ خدمات تجاری مالی و وضعیت سفارشها در فرایند تولید، بررسی وضعیت صورتحسابهای مشتری، پیادهسازی استاندارد مشتریمداری ISO10004 و استاندارد بررسی شکایات مشتریان ISO10002 اشاره کرد.
او تداوم اقدامات و برنامههای فولاد مبارکه در راستای مشتریمداری را یکی از مهمترین استراتژیهای گروه فولاد مبارکه اعلام کرد و اظهار داشت: موفقیتهای یادشده مسئولیت ما را در برابر جامعه و مشتریان بیشازپیش میسازد و همین امر تداوم بهبود و توسعه در شرکت فولاد مبارکه را در تمام زمینهها ضروری کرده است. در همین راستا، برخی از بهبودهایی که برای سال آینده پیشبینی و هدفگذاری شده است عبارتاند از: برنامهریزی جهت ثبت و پیگیری اقدامات اصلاحی حاصل از نتایج نظرسنجی مشتریان؛ جلسات فنی با مشتریان و ادعای مشتریان در نرمافزار اقدامات اجرایی شرکت بهمنظور سرعت بخشیدن به انجام اقدامات اصلاحی و شفافیت و اثربخشی بیشتر اقدامات بهبود مدنظر مشتریان؛ برنامهریزی برای پیادهسازی مرکز تماس مشتریان فولاد مبارکه؛ اجرای بانک جامع مشتریان فولاد مبارکه بهمنظور ایجاد بانک اطلاعاتی منسجم از مشتریان بالقوه و بالفعل کشور و سهولت ارتباط با آنها.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

آخرین اخبار

هدیه 100 گیگابایتی اینترنت در طرح «دوشنبه سوری» همراه اول

صدور انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی، جهت تسهیل مبادلات اقتصادی و تجاری در بانک‌پاسارگاد

بانک سامان، محبوب ترین بانک ایران در سال 1397

روابط عمومی عضو حیاتی سازمان است

نرخ شکنی به پیکره صنعت بیمه آسیب جدی وارد خواهد کرد

تمدید مهلت فروش سهام بانک های ادغامی

تصویب بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ٩٨

انسداد حساب های بانکی به دستور مقام قضایی انجام می شود

روابط عمومی بانک سپه تندیس ستاره ملی روابط عمومی گرفت

اپلیکیشن رمزساز (اَرَس) در بانک دی راه اندازی شد

قدردانی پیشکسوتان و اعضای کانون بازنشستگان بانک صادرات ایران از مدیر‌ان بانک

تکمیل زنجیره اعتماد، با استفاده از گشایش اعتبار اسنادی داخلی بانک پاسارگاد

نخستین جلسۀ شورای مشورتی روسای اتاق های مشترک بازرگانی ایران و کشورهای همسایه

ایران فرصت طلایی برای سرمایه گذاری

بانک ها به طور هدفمند سرمایه درگردش بنگاههای تولیدی راتأمین می کنند

تسهیلات ازدواج ایثارگران از محل سپرده های قرض الحسنه مردمی نزد بانک ها تأمین می‌شود

ایجاد امنیت در شبکه های دیجیتالی نگرانی های صنعت بیمه را برطرف خواهد کرد.

حمایت از اشتغالزایی و تامین آینده با طرح «مهر آتیه نوین» بانک قرض الحسنه مهرایران

مدیریت بازار ارز با کنترل عرضه و تقاضا

آیین تکریم، تودیع و معارفه مدیران گروه سرمایه گذاری خوارزمی برگزار شد

نقش محوری بانک ملی ایران در طرح اشتغال فراگیر دولت

«روابط‌عمومی» با ایجاد توازن و اطلاع‌رسانی به‌موقع، رشد و بالندگی سازمان را رقم می‌زند

بانک صنعت و معدن در سال رونق تولید با توسعه بانکداری شرکتی و الکترونیکی در خدمت کارآفرینان و صنعتگران است

بانک ها به طور هدفمند سرمایه درگردش بنگاههای تولیدی راتأمین می کنند

شش نکته مهم در مورد فهرست دریافت کنندگان ارز

پرداخت خسارت 56 میلیارد ریالی بیمه ایران به زیان دیدگان آتش سوزی بازار تبریز در کوتاه ترین زمان

نمایشگاه پوسترهای بانک صادرات ایران در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود

خرید بسته های اینترنت همراه در «بله» میسر شد

حمایت از اجرای طرح های دانشگاهی در بخش صنعت و معدن وظیفه حرفه ای ماست

بانک‌های صنعت و معدن، ملی، صادرات، ملت و رفاه عملکرد خوبی در واگذاری دارایی‌های خود داشته‌اند

کمک بانک پارسیان در ایجاد 3 هزار و248 فرصت شغلی در روستاهای استان قزوین

ارایه بسته اینترنت سحر تا افطار

تکمیل شبکه فاضلاب مبارکه با پیشرفت فیزیکی بیش از 99 درصد

رشد بیش از 19 درصدی پرداخت تسهیلات اعطایی بانک آینده به بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط در سال 1397

برپایی نشست های مشترک نهاد ناظر و فعالان صنعت بیمه

کمک 500 هزار دلاری صندوق توسعه اوپک به سیل‌زدگان ایران

گروه صنعتی زر در مسیر توسعه

امکان خرید اینترنتی هدیه کارت در بانک ایران زمین فراهم شد

هوشمندسازی اقتصاد نه یک الزام، بلکه یک ضرورت است

تأکید مدیرعامل پست‌بانک‌ایران بر فعال‌سازی منابع منجمد بانکی برای رونق تولید با وصول مطالبات

اجرای خدمت نوین «طرح باران» توسط بانک کشاورزی

با طرح همیاران مهر، اثر مضاعف بخشش‌ها را ایجاد می کنیم

لزوم فعالسازی و استفاده از سرویس رمز یکبار مصرف دارندگان کارت های نقدی پارسیان با استفاده از خودپرداز و همراه بانک پارسیان

تاکید عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر لزوم استفاده از توان نظام بانکی برای عبور از تحریم ها

بانک صادرات ایران بیش از ١٦٠ هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایتی پرداخت کرد

افزودن امکانات جدید بر روی دستگاه‌های خودپرداز بانک‌پاسارگاد

80 درصد تسهیلات به صادرکنندگان از منابع ارزان قیمت پرداخت شده است

برای تحقق رونق تولید با تمام توان درکنار تعاون گران خواهیم بود

پرداخت بدون توقف عوارض آزادراه ها خدمتی دیگر از بانک قرض‌الحسنه مهر ایران

جبران خسارت 22 میلیارد ریالی سیل به انبار لوازم شوینده توسط بیمه ایران